داستانک(نفس اماره)  

سلطان ملک شاه سلجوقی، بر فقیهی گوشه نشین و عارفی عزلت گزین وارد شد. حکیم سرگرم مطالعه بود و سر برنداشت و به ملک شاه تواضع نکرد.
بدانسان که سلطان به خشم اندر شد و به او گفت: آیا تو نمی دانی من کیستم؟ من آن سلطان مقتدری ام که فلان گردن کش را به خواری کشتم و فلان یاغی را به غل و زنجیر کشیدم و کشوری را به تصرف در آوردم.
.
.
.
بقیه در ادامه مطلبنماز

ادامه مطلب  

داستانک(نفس اماره)  

سلطان ملک شاه سلجوقی، بر فقیهی گوشه نشین و عارفی عزلت گزین وارد شد. حکیم سرگرم مطالعه بود و سر برنداشت و به ملک شاه تواضع نکرد.
بدانسان که سلطان به خشم اندر شد و به او گفت: آیا تو نمی دانی من کیستم؟ من آن سلطان مقتدری ام که فلان گردن کش را به خواری کشتم و فلان یاغی را به غل و زنجیر کشیدم و کشوری را به تصرف در آوردم.
.
.
.
بقیه در ادامه مطلبنماز

ادامه مطلب  

داستانک  

روزی جوانی نزد حضرت موسی(ع) آمد و گفت:
ای موسی(ع)خدا را از عبادت من چه سودی می رسد؟ که چنین امر و اصرار بر عبادت اش دارد؟
حضرت موسی علیه السلام گفت:
یاد دارم در نوجوانی از گوسفندان شعیب نبی چوپانی می کردم. روزی بز ضعیفی بالای صخره ای رفت که خطرناک بود و ممکن بود در پایین آمدن از آن صخره اتفاقی بر او بیفتد.
با هزار مصیبت و سختی به صخره خود را رساندم و بز را در آغوش گرفتم و در گوشش گفتم:
.
.
.
بقیه در ادامه مطلبنماز

ادامه مطلب  

داستانک  

روزی جوانی نزد حضرت موسی(ع) آمد و گفت:
ای موسی(ع)خدا را از عبادت من چه سودی می رسد؟ که چنین امر و اصرار بر عبادت اش دارد؟
حضرت موسی علیه السلام گفت:
یاد دارم در نوجوانی از گوسفندان شعیب نبی چوپانی می کردم. روزی بز ضعیفی بالای صخره ای رفت که خطرناک بود و ممکن بود در پایین آمدن از آن صخره اتفاقی بر او بیفتد.
با هزار مصیبت و سختی به صخره خود را رساندم و بز را در آغوش گرفتم و در گوشش گفتم:
.
.
.
بقیه در ادامه مطلبنماز

ادامه مطلب  

طریقه خواندن نماز شب  

این نماز كه به تهجد نیز معرف میباشد از برترین وسفارش شده ترین اعمال مستحبی میباشد وشاید بیهوده نباشد كهبگویم بعد از واجبات مؤكد ترین وسفارش شده ترین عمل عبادی برای هر فرد مسلمان نمازشب است.قال الصادق (ع) : شـَرَفُ المومِنِ صـَلاتـُهُ بالـلـَیلشرافت مومن نماز شبی است که می خواند.
.
.
.
بقیه در ادامه مطلبنماز

ادامه مطلب  

طریقه خواندن نماز شب  

این نماز كه به تهجد نیز معرف میباشد از برترین وسفارش شده ترین اعمال مستحبی میباشد وشاید بیهوده نباشد كهبگویم بعد از واجبات مؤكد ترین وسفارش شده ترین عمل عبادی برای هر فرد مسلمان نمازشب است.قال الصادق (ع) : شـَرَفُ المومِنِ صـَلاتـُهُ بالـلـَیلشرافت مومن نماز شبی است که می خواند.
.
.
.
بقیه در ادامه مطلبنماز

ادامه مطلب  

آموزش نماز  

تکبیرة الاحرام
نماز با گفتن الله اکبر آغاز می شود، گفتن الله اکبر در آغاز نماز به معنای جدایی از غیر خدا و پیوستن به اوست.اعلام بزرگی پروردگار و دوری جستن از تمام قدرتهای دروغین است.
با این تکبیر به حریم نماز وارد می شویم و برخی کارها بر ماحرام می شود.هنگامی که نماز را شروع می کنیم باید متوجه باشیم که چه نمازی را می خوانیم؛ مثلا...
.
.
.
بقیه در ادامه مطلبنماز

ادامه مطلب  

آموزش نماز  

تکبیرة الاحرام
نماز با گفتن الله اکبر آغاز می شود، گفتن الله اکبر در آغاز نماز به معنای جدایی از غیر خدا و پیوستن به اوست.اعلام بزرگی پروردگار و دوری جستن از تمام قدرتهای دروغین است.
با این تکبیر به حریم نماز وارد می شویم و برخی کارها بر ماحرام می شود.هنگامی که نماز را شروع می کنیم باید متوجه باشیم که چه نمازی را می خوانیم؛ مثلا...
.
.
.
بقیه در ادامه مطلبنماز

ادامه مطلب  

دیدگاه امام خمینی(ره)درباره نماز  

امام خمینی(ره) پیرامون کارکردهای نماز و تأثیر آن در اصلاح جامعه و جلوگیری از تخلفات و بزهکاری و مـفـاسد اجتماعی می فرمود:
در اسلام، از نماز هیچ فریضه ای بالاتر نیسـت؛ نماز پشتوانه ملت است، سیدالشهدا در همان ظهر عاشورا که جنگ بود وقتی یکی از اصحاب گفت ظهر شده است، فرموند که یاد مـن آوردید، یاد آوردید نماز را، خدا تو را از نمازگزاران حساب کند و ایستاد همان جا نماز خواند.
.
.
بقیه در ادامه مطلبنماز

ادامه مطلب  

دیدگاه امام خمینی(ره)درباره نماز  

امام خمینی(ره) پیرامون کارکردهای نماز و تأثیر آن در اصلاح جامعه و جلوگیری از تخلفات و بزهکاری و مـفـاسد اجتماعی می فرمود:
در اسلام، از نماز هیچ فریضه ای بالاتر نیسـت؛ نماز پشتوانه ملت است، سیدالشهدا در همان ظهر عاشورا که جنگ بود وقتی یکی از اصحاب گفت ظهر شده است، فرموند که یاد مـن آوردید، یاد آوردید نماز را، خدا تو را از نمازگزاران حساب کند و ایستاد همان جا نماز خواند.
.
.
بقیه در ادامه مطلبنماز

ادامه مطلب  

نماز و نظافت  

اوّلین واجب هر مسلمان به هنگام صبح و برخاستن از خواب، وضو گرفتن و شستن دست و صورت است و این عمل كه در طول روز براى هر نماز تكرار مىشود، مایه نظافت و شادابى نمازگزار می گردد.
نمازگزار باید لباس و بدنش پاك باشد، اگر ذرّهاى آلودگى و نجاست به بدن یا لباس او باشد، نمازش باطل است. (غیر از بعضى موارد استثنایى)
.
.
.
بقیه در ادامه مطلبنماز

ادامه مطلب  

نماز و نظافت  

اوّلین واجب هر مسلمان به هنگام صبح و برخاستن از خواب، وضو گرفتن و شستن دست و صورت است و این عمل كه در طول روز براى هر نماز تكرار مىشود، مایه نظافت و شادابى نمازگزار می گردد.
نمازگزار باید لباس و بدنش پاك باشد، اگر ذرّهاى آلودگى و نجاست به بدن یا لباس او باشد، نمازش باطل است. (غیر از بعضى موارد استثنایى)
.
.
.
بقیه در ادامه مطلبنماز

ادامه مطلب  

حکم جلو ایستادن مرد در نماز  

آیا جلوتر ایستادن مرد بر زن به هنگام نماز، برتری مرد بر زن را از دیدگاه اسلام اثبات نمی کند؟
در پاسخ به این سؤال توجه به نکات زیر بایسته است:
1- حکمِ جلوتر ایستادن مرد بر زن حکمِ همیشگی و کلّی نیست، چرا كه اگر فاصله زن و مرد بیشتر از پنج متر باشد، یا بین آنها حائلى مانند پرده یا دیوار باشد و یا در دو سطح مختلف (مثل طبقه اول و بالكن بعضى از مساجد) ایستاده باشند و زن جلوتر از مرد باشد، نمازشان صحیح است.
علاوه بر اینكه حکم فوق در جایی هست که هر یك از

ادامه مطلب  

حکم جلو ایستادن مرد در نماز  

آیا جلوتر ایستادن مرد بر زن به هنگام نماز، برتری مرد بر زن را از دیدگاه اسلام اثبات نمی کند؟
در پاسخ به این سؤال توجه به نکات زیر بایسته است:
1- حکمِ جلوتر ایستادن مرد بر زن حکمِ همیشگی و کلّی نیست، چرا كه اگر فاصله زن و مرد بیشتر از پنج متر باشد، یا بین آنها حائلى مانند پرده یا دیوار باشد و یا در دو سطح مختلف (مثل طبقه اول و بالكن بعضى از مساجد) ایستاده باشند و زن جلوتر از مرد باشد، نمازشان صحیح است.
علاوه بر اینكه حکم فوق در جایی هست که هر یك از

ادامه مطلب  

دلیل تاکید بر نماز اول وقت  

دلیل تاکید بر نماز اول وقت چیست؟ آیا بهتر نیست هرگاه وقت داشتیم نماز بخوانیم؟
-1بیشترین تاثیر نماز در اول وقتهر کاری زمانی ویژه دارد که در صورت تحقق یافتن در آن زمان، تأثیر بیشتری خواهد داشت. برای مثال، اگر ورزش یا خوردن غذا و مصرف دارو در زمان خاص خودش باشد، بسیار آرامش بخش و مفید خواهد بود؛ لذا رسول خدا (صلی الله علیه و آله ) فرموده اند: کارها در گرو زمان و فرصت خاص خویشند. 1
لذا نماز در اول وقت، نشاط آور، انرژی بخش و دارای تأثیرات ویژه است. مث

ادامه مطلب  

دلیل تاکید بر نماز اول وقت  

دلیل تاکید بر نماز اول وقت چیست؟ آیا بهتر نیست هرگاه وقت داشتیم نماز بخوانیم؟
-1بیشترین تاثیر نماز در اول وقتهر کاری زمانی ویژه دارد که در صورت تحقق یافتن در آن زمان، تأثیر بیشتری خواهد داشت. برای مثال، اگر ورزش یا خوردن غذا و مصرف دارو در زمان خاص خودش باشد، بسیار آرامش بخش و مفید خواهد بود؛ لذا رسول خدا (صلی الله علیه و آله ) فرموده اند: کارها در گرو زمان و فرصت خاص خویشند. 1
لذا نماز در اول وقت، نشاط آور، انرژی بخش و دارای تأثیرات ویژه است. مث

ادامه مطلب  

نمونه تست حرکت شناسی  

نمودار مکان و. زمان متحرکی مطابق شکل زیر است 
متوسط سرعت ( از  t=2 تا t=12 ) ثانیه چقدر است
الف : یکدهم متر برثانیه
ب: یک متر بر ثانیه
ج: سی وسه صدم متر بر ثانیه
د: منفی یکدهم متر بر ثانیه
جواب در ادامه مطلب
 

\small{2}2\small{4}4\small{6}6\small{8}8\small{10}10\small{12}12\small{1}1\small{2}2x (m)x(m)t (sec)t(sec)

 

 
 
آموزش فیزیک فارابی

ادامه مطلب  

نمونه تست حرکت شناسی  

نمودار مکان و. زمان متحرکی مطابق شکل زیر است 
متوسط سرعت ( از  t=2 تا t=12 ) ثانیه چقدر است
الف : یکدهم متر برثانیه
ب: یک متر بر ثانیه
ج: سی وسه صدم متر بر ثانیه
د: منفی یکدهم متر بر ثانیه
جواب در ادامه مطلب
 

\small{2}2\small{4}4\small{6}6\small{8}8\small{10}10\small{12}12\small{1}1\small{2}2x (m)x(m)t (sec)t(sec)

 

 
 
آموزش فیزیک فارابی

ادامه مطلب  

ویدیوی مبحث اندازه گیری توسط مهندس درانی نژاد  

اینجا کلیک کنید
 
 
takhtesefid.org/watch?v=460300836887
 
Translate this page
May 31, 2016 - درس فیزیک ۱ دانشگاهی اهمیت زیادی در رشته های مهندسی و علوم پایه دارد. و در این رشته ها این درس زیر بنای بسیاری از دروس شناخته می شود. دانشجویان ..آموزش فیزیک فارابی

ادامه مطلب  

ویدیوی مبحث اندازه گیری توسط مهندس درانی نژاد  

اینجا کلیک کنید
 
 
takhtesefid.org/watch?v=460300836887
 
Translate this page
May 31, 2016 - درس فیزیک ۱ دانشگاهی اهمیت زیادی در رشته های مهندسی و علوم پایه دارد. و در این رشته ها این درس زیر بنای بسیاری از دروس شناخته می شود. دانشجویان ..آموزش فیزیک فارابی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1